Hem / Om oss / Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Vårt uppdrag

Västmanlands läns hemslöjdsförbund, bildat 1987, är den samlande regionala organisationen för länets hemslöjdsrörelse och huvudman för konsulentverksamheten. I Västmanlands län finns sex slöjd- och hantverksföreningar varav fem är medlemmar i länshemslöjdsförbundet och därigenom anslutna till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR.

Länshemslöjdsförbundet leds av styrelse med ordförande och vice ordförande samt en representant och en ersättare från varje medlemsförening. Styrelseledamöter väljs för ett år av den ordinarie förbundsstämman. Styrelsen sammanträder ca en gång varannan månad. Totalt har föreningarna ca 600 medlemmar. Västmanlands läns hemslöjdsförbund har en heltidsanställd länshemslöjdskonsulent som är adjungerad i styrelsen och ingår i ett arbetsutskott tillsammans med ordförande samt vice ordförande. Arbetsutskottet sammanträder ca en gång per månad.

Länshemslöjdsförbundet är ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR och verksamhetens ändamål, att främja slöjd i Västmanlands län, är reglerat i föreningens stadgar. Västmanlands läns hemslöjdsförbund ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. Länshemslöjdsförbundets utvecklingsområden är definierade i Regional Kulturplan 2019-2022 och Region Västmanland fastställer årligen statliga och regionala verksamhetsbidrag. Uppdraget och bidragens storlek regleras i en årlig överenskommelse mellan Region Västmanland och Västmanlands läns hemslöjdsförbund.

Prioriterade områden
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds uppdrag är reglerat i Region Västmanlands regionala kulturplan där prioriterade utvecklingsområden är barn och unga samt geografisk spridning. Länshemslöjdsförbundet tar också hänsyn till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHRs och Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFHs prioriterade områden i verksamhetsplanering  indelat i ansvarsområdena; barn och unga, kulturarv, hållbarhet, mångfald samt kulturella och kreativa näringar samt mål för basverksamheten.

Länshemslöjdskonsulenten arbetar i första hand strategiskt för att utveckla slöjden i Västmanlands län. För att effektivt nå ut med ett varierat kulturutbud i hela länet utifrån de sex nämnda ansvarsområdena ovan samverkar konsulenten med bl a samtliga lokala slöjd- och hantverksföreningar i länet, kulturutvecklare i Region Västmanland samt övriga kulturområden i kultursamverkansmodellen.

Aktiva slöjd- och hantverksföreningar
De ideella slöjd- och hantverksföreningarna står för största delen av den publika programverksamheten riktade till medlemmarna och den slöjdintresserade allmänheten. Förbundet arbetar för att i samarbete med de lokala slöjd- och hantverksföreningarna skapa mötesplatser för allmänheten där man kan utveckla sitt intresse för slöjd och därigenom mötas över kultur-, språk- och generationsgränser.

Under 2019 har i Västmanlands län anordnats 219 programaktiviteter varav 18 har varit riktade till åldersgruppen 0-18 år med totalt 3 902 deltagare varav 861 var barn och unga. Under året genomfördes 13 utställningar varav 2 för åldersgruppen 0-18 år med totalt 12 405 besök varav 1 695 var barn och unga. Fyra programaktiviteter har genomförts i annat län med närmare hundra deltagare. Sammanlagt genomförde lokalföreningarna och konsulentverksamheten 232 aktiviteter med 16 307 deltagare varav 2 556 i åldersgruppen 0-18 år.


Läs mer

Region Västmanland Regional Kulturplan 2019-2022
Verksamhetsplan 2020 (pdf-fil)
Verksamhetsberättelse 2019 (pdf-fil)

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå