Hem / Om oss

Om hemslöjden

Inom hemslöjdsrörelsen i Sverige finns över 100 års förädlad kunskap om återbruk, småskaligt skapande, kvalitet och hållbarhet. I Sverige är vi tillsammans nära 14 000 slöjdare, organiserade i 90 medlemsföreningar runt om i Sverige. I Västmanlands län finns sex slöjd- och hantverksföreningar med tillsammans ca 500 slöjdintresserade medlemmar. Slöjd- och hantverksföreningarna ordnar kurser, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter.

Du hittar mer information om Västmanlands läns hemslöjdsförbunds uppdrag under rubriken slöjden i Västmanlands län nedan. I tidslinjen ännu lite längre ned hittar du kort information om länets slöjd- och hantverksföreningar med länkar till webbplatser och sociala medier. Du får också via tidslinjen snabbt en historisk överblick över hur hemslöjdsrörelsen växt fram i vårt län.

Vi växer och fortsätter att växa. Vi är alltid intresserad av att komma i kontakt med dig som vill engagera dig i småskaligt skapande, kvalitet och hållbarhet. Vill du att vi kontaktar dig, så fyller du i ett enkelt formulär. Välkommen till oss!

Mer om oss

Möt dåtidens eldsjälar

Om hemslöjden i Västmanlands län med Sven, Olga och Rut samt många fler

 

Förr slöjdades bruksföremål i hemmet och för eget bruk, men boende på landsbygden slöjdade även för avsalu och som en binäring till jordbruket. Det kulturarv som de skapade i form av föremål, berättelser och kunskaper visades också upp på hemslöjdsutställningar i länet i början av 1900-talet. Utställningar med mängder med föremål som fick stort genomslag. Då som nu drevs hemslöjdrörelsen av eldsjälar.

Läs mer
Olga Anderzon
Slöjd ska ha en självklar plats

Om slöjden i Västmanlands län

Västmanlands läns hemslöjdsförbund är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen bildades 1987 och finansieras av medel från Region Västmanland samt Statens kulturråd via kultursamverkansmodellen. Det betyder att länshemslöjdsförbundet har ena foten i civilsamhället med anslutna slöjd- och hantverksföreningar som driver en aktiv programverksamhet. Varje år genomförs över tvåhundra aktiviteter och det betyder att invånare i Västmanlands län i snitt kan slöjda varannan dag under året. Den andra foten har länshemslöjdförbundet i Region Västmanland där verksamhetens uppdrag och inriktning regleras i regionens strategiska kulturplan. Länshemslöjdsförbundet är ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR.

Läs mer
Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening.

1989

Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening

Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening bildades 1989. Föreningen ordnar möten, studiebesök, prova-på-träffar, föredrag och utställningar i Västra Mälardalen. Föreningen vill bevara, utveckla och förnya slöjden. Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening är medlem i Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Föreningen har drygt 100 medlemmar.

Följ föreningen
Västerås slöjd- och hantverksförening

1989

Västerås slöjd- och hantverksförening

Västerås slöjd- och hantverksförening bildades 1989 och har som mål att bevara och utveckla det kulturella arvet inom hemslöjdens område. Föreningen arrangerar medlemsmöten, temadagar, utställningar, prova på-träffar och kurser. Västerås slöjd- och hantverksförening är medlem i Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Föreningen har drygt 100 medlemmar.

Följ föreningen
Slöjd ska ha en självklar plats

1987

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Västmanlands läns hemslöjdsförbund bildades 1987 och hade sin verksamhet på Brunnby gård i Västerås med kurslokal och butik. Butiken drevs av ekonomiska föreningen Västmanlandsgården. År 2008 flyttade verksamheten till nuvarande adress på Hejargränad 6 A, Bäckby Park i Västerås. Västmanlands läns hemslöjdsförbund ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen via Region Västmanland. Verksamheten leds av en styrelse och föreningen har en heltidsanställd länshemslöjdskonsulent som har i uppdrag att tillsammans med bland annat föreningarna utveckla hemslöjden i länet. Inriktningen är strategisk och därför har länshemslöjdsförbundet inga enskilda medlemmar. Västmanlands läns hemslöjdsförbund och medlemsföreningarna är anslutna till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR.

Följ länshemslöjdsförbundet
Slöjd ska ha en självklar plats

1986 

Sala slöjd- och hantverksförening

Sala slöjd- och hantverksförening bildades i 1986 och jobbar för att bevara och utveckla det kulturella arv som finns inom hemslöjdens område, ta tillvara, föra vidare och utveckla tekniskt kunnande inom olika slöjdtekniker samt främja nyskapande och väcka nyfikenhet för hantverk och hemslöjd. Föreningen anordnar bl a slöjdcaféer, kurser och lovaktiviteter samt deltar i olika evenemang. Sala slöjd- och hantverksförening är medlem i Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Föreningen har drygt 150 medlemmar och utöver en aktiv programverksamhet i föreningens regi har medlemmar startat konceptet Skapligt i Sala, en mötesplats baserat på gemensamt lärande. Nuvarande ordförande och tillika mästarslöjdare Anna Wengdin fick Region Västmanlands kulturstipendium 2020 för sin betydande kulturella gärning.

Följ föreningen
Surahammars konst- och hantverksgille.

1984 

Surahammars konst- och hantverksgille

Medlemmarna i Surahammars konst- och hantverksgille driver ideellt konsthallen Stenhuset med slöjd-, konsthantverks- och konstutställningar, hemslöjdsbutik och café. I butiken säljs medlemmarnas slöjd och hantverk. Surahammars konst- och hantverksgille är medlem i Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Föreningen är även medlemmar i Sveriges konstföreningar och Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen. Idag har Surahammars konst- och hantverksgille ca 50 medlemmar. Föreningen bildades 1984. Surahammars konst- och hantverksgille fick Region Västmanlands hedersgåva 2019 för sina insatser för kulturlivet i kommunen och för att föreningen ”lyckats att sätta Stenhuset på den kulturella mötesplatskartan i Västmanland”.

 

Läs mer
Västmanlands läns hemslöjds lokal (Rosa huset) vid Stora torget 4, Bondtorget i Västerås.

1916-2014

Västmanlands läns hemslöjdsförening

Den 30 januari 1916 antogs stadgarna för Västmanlands läns hemslöjdsförening u p a och enligt paragraf 1 var hemslöjdens uppgift att ”förmedla försäljning av hemslöjdsalster, dels ock att inom Västmanlands läns socknar verka för samlande och bevarande av äldre för orten egendomliga mönster och modeller av såväl manlig som kvinnlig hemslöjd och av konsthantverk, samt kopiera lämpliga alster och därjämte genom utställningar, undervisningskurser och föredrag, genom tillhandahållande av mönster och modeller och genom andra förening till buds stående medel söka verka för utveckling på gammal grund av en ny rikare slöjd”. Olga Anderzon valdes till sekreterare och årsavgiften blev 1 kr. Första verksamhetsåret hade föreningen 122 medlemmar. Västmanlands läns hemslöjdsförening drev också hemslöjdsbutiken i Västerås under åren 1923-2004 och föreningen upphörde formellt 2014.

Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening.

1915

Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening

Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening är länets äldsta slöjdförening och bildades år 1915. Föreningen öppnade hemslöjdsbutik i Norberg 1920. Till butiken knöts ansedda formgivare och där såldes material, redskap, broderisatser samt slöjdade föremål från trakten. År 1970 lades den affärsdrivande verksamheten ned och sedan 2019 är Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening medlem i Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Föreningen har idag ca 100 medlemmar och arrangerar workshoppar på temat nyfiken på slöjd samt utställningar och resor.

Läs mer
Handarbetande damer lyssnar på kristallmottagare

1880-1923

Hemslöjdsmagasinet

Västmanlands läns hushållningssällskaps insatser för att stimulera hemslöjden bland annat som en binäring till jordbruket, ställde också krav på avsättningsmöjligheter för de färdiga produkterna. År 1879 tog därför hushållningssällskapet initiativ till ett hemslöjdsmagasin i Västerås ”för mottagande, vare sig genom köp eller kommission af inom länet förfärdiga hemslöjdsalster”. År 1880 öppnade hemslöjdsmagasinet vid Fiskartorget i Västerås och flyttade 1882 till Bondtorget. Hemslöjdsmagasinet togs över av Västmanlands läns hemslöjdsförening 1923.

 

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå