Hem / Notiser

Notiser

Notiser från Västmanlands läns hemslöjdsförbund samt länets slöjd- och hantverksföreningar hittar du här. Varje år genomför slöjd- och hantverksföreningarna i länet och länshemslöjdsförbundet tillsammans över 200 aktiviteter. Slöjd händer!

Aktuella aktiviteter hittar du i Slöjdkalendern. Har du ett notistips? E-posta gärna till hej@slojdivastmanland.se.

Handledarutbildning pilot 2023

2023-09-04

Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala, Dalarnas- och Västmanlands län arrangerar under 2023 en pilot av slöjdhandledarutbildning, steg 1. Det interregionala samarbetet gör det möjligt för arrangörerna att erbjuda utbildningen kontinuerligt. Totalt 14 deltagare, där majoriteten kommer från de tre arrangörslänen, träffas totalt tre helger och på olika platser. Inför varje kurshelg hålls en digital träff. Slöjdhandledarna är väl rustade efter utbildningen att arrangera aktiviteter för barn. Möt Annica Lässman från Skultuna i Västmanlands län.

Läs mer
Ellinor Siljeström, Ängelsberg i Västmanland, en av nio deltagare i slöjdresidens 2023.

Ellinor deltar i Slöjdresidens 2023

2023-06-12

Nio yrkesverksamma slöjdare och hantverkare från åtta län deltar i ett interregionalt slöjdresidens den 27 juni-2 juli i Mattila i nordvästra Värmland. Deltagarna ska utveckla produkter med material från skogen med fokus på ett hållbart skogsbruk och företagande. Residenset genomförs för andra året och är ett treårigt projekt som drivs av hemslöjdskonsulenter och utvecklare i Dalarnas-, Gävleborgs-, Uppsala-, Värmlands-, Västmanlands- och Örebro län. Möt Ellinor Siljeström från Ängelsberg i Västmanlands län.

Läs mer
Jonas Pettersson, Cia Holmberg och Carola Gunnarsson

Slöjdstipendium 2023 till Jonas och Cia

2023-05-09

Västmanlands läns hemslöjdsförbund slöjdstipendium 2023 tilldelas Jonas Pettersson, Sadelmakeriet J Remsnidare, Västerås och Cia Holmberg, Sala laser AB för att de med traditionella och moderna tekniker håller läderyrket levande. Slöjdstipendiet ges till personer i länet som har gjort framstående insatser inom slöjdområdet och delades ut första gången 1997.

Läs mer

Digital temavecka om hållbarhet

2023-02-24

Under en digital temavecka, Slöjd Håller, den 20-26 mars 2023 med fokus på skogen och skogens material håller bl a Emma Dahlqvist ett föredrag om näver och Sofia Lilja berättar om boken Nyfiken på skog. I en lärarfortbildning blir det både föredrag och livesänd täljning. Alla aktiviteter är kostnadsfria. Temaveckan arrangeras av hemslöjdskonsulenterna i Dalarnas-, Gävleborgs-, Värmlands, Uppsala, Västmanlands- och Örebro län.

Läs mer
Takkrona i halm och ull.

Sök till slöjdhandledare 2023

2023-01-24

Sök slöjdhandledarutbildning 2023 i Dalarna, Uppsala och Västmanland! Utbildningen utgår från den traditionella slöjden och är till för dig som är yrkesverksam inom slöjd och skapande (del- eller heltid) samt vill arbeta pedagogiskt med barn och unga som främsta målgrupp. Du får träffa inspirerande slöjdare och föreläsare. Vi kombinerar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner. Sista ansökningsdag är 26 februari 2023.

Läs mer
Residens Fågelsjö 2022

Utlysning öppen slöjdresidens 2023

2023-01-17

Nu öppnar utlysning av ett residens med fokus på slöjd, skog och hållbarhet. Nio yrkesverksamma slöjdare från sex län får möjligheter att utforska sin slöjd en vecka på Finngården Mattila i nordvästra Värmland, med start den 27 juni 2023. Residenset är en del av ett treårigt utvecklingsprojekt med syftet att stärka slöjdens bidrag till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utlysningen är öppen 16 januari till 22 februari 2023.

Läs mer
Veranda av Mikael Fröjd

Hållbarhet fokus i nytt slöjdresidens

2022-08-30

Nio yrkesverksamma slöjdare och hantverkare från sex län deltar i ett nytt interregionalt slöjdresidens den 5-10 september i Fågelsjö. Deltagarna ska utveckla produkter med material från skogen i Hälsingland med fokus på ett hållbart skogsbruk och företagande. Residenset är ett treårigt projekt som genomförs av hemslöjdskonsulenter och utvecklare i Dalarnas-, Gävleborgs-, Uppsala-, Värmlands-, Västmanlands- och Örebro län. Möt Mikael Fröjd från Västerfärnebo i Västmanland län.

 

 

Läs mer
Gittan Wallin Wester Slöjdstipendiat 2022

Slöjdstipendium till Gittan Wallin Wester

2022-04-06

Västmanlands läns hemslöjdsförbund slöjdstipendium 2022 tilldelas Gittan Wallin Wester, Kolsva för sitt arbete med att främja slöjd för barn och unga. Slöjdstipendiet ges till personer i länet som har gjort framstående insatser inom slöjdområdet och delades ut första gången 1997.

Läs mer
Gittan Wallin Wester och Elisabeth Larsson, slöjdpedagoger.

Lyckad slöjdsatsning på länets bibliotek

2022-01-10

Elisabeth Larsson, slöjdpedagog, startade tillsammans med Gittan Wallin Wester på uppdrag av Västmanlands läns hemslöjdsförbund konceptet Slöjda på loven på länets bibliotek 2013. Tre testtillfällen som föll väl ut blev början på en uppskattad satsning för barn från 6 år. Nu, närmare efter ett decennium, går Elisabeth i pension.

Läs mer
Cia Holmberg, Sala slöjd- och hantverksförening och Ioannis Papadonikolakis, Surahammars konst- och hantverksgille.

Ökad satsning på barn och unga

2021-11-22

Västmanlands läns hemslöjdsförbund och länets slöjd- och hantverksföreningar ska satsa på målgruppen barn och unga. I satsningen ingår att ge fler intresserade möjligheten att utbilda sig till slöjdhandledare för att med vässade pedagogiska verktyg ha programaktiviteter för barn och unga. Just nu går Cia Holmberg, Sala slöjd- och hantverksförening och Ioannis Papadonikolakis, Surahammars konst- och hantverksgille slöjdhandledarutbildning i Uppsala arrangerad av hemslöjdskonsulenterna vid Stiftelsen Upplandsmuseet.

Läs mer
Utställningen 7 kg järn

Nytt smidigt samarbete i Hallsta

2021-09-01

Västmanlands läns hemslöjdsförbund samarbetar med Kultur- och fritidsförvaltningen i Hallstahammars kommun med smidesutställningen 7 kg järn+ som öppnar lördagen den 4 september i Kulturhuset. Utställningen är ett inledande samarbete för att lyfta slöjd och hantverk när kommunen nu öppnar en konsthall i lokalerna där det tidigare visades naturfotografi.

Läs mer
Fotomontage Bevells syfabrik

Kulturbidrag till Sura för Bevells

2021-06-14

Surahammars konst- och hantverksgille har fått 20 000 kr i kulturbidrag från Region Västmanland för en utställning om Bevells syfabrik. I fabriken syddes kappor, inleddes karriärer och skapades livslånga minnen. I utställningen, som öppnar den 3 juli på Stenhuset visas kläder, fotografier och berättelser.

Läs mer
Kulturkvarteret Täljstenen i Sala.

Sommarbutik i Sala

2021-06-09

Succén fortsätter i år! Förra året startade Sala slöjd- och hantverksförening ett lyckat koncept – en sommarbutik med workshoppar. Närmare tusen besökare hittade till Salas nya slöjdiga mötesplats i kulturkvarteret Täljstenen. Shopping i kombination med workshoppar och lustfyllda möten visade sig vara ett framgångsrecept. I år har butiken öppet 30 juni till 31 juli.

Läs mer
Slöjdstipendium 2021 till Anna Karin Reimerson, Köping.

Slöjdstipendium till Anna Karin Reimerson

2021-05-19

Västmanlands läns hemslöjdsförbund slöjdstipendium 2021 delades ut till tidigare länshemslöjdskonsulent Anna Karin Reimerson, Köping vid förbundets ordinarie årsstämma. Slöjdstipendiet ges till personer i länet som har gjort framstående insatser inom slöjdområdet och delades ut första gången 1997.

Läs mer

Dialogmöte: tema hemslöjd

2021-03-02

Måndagen den 19 april kl 18.00-19.15 kan du tycka till om framtidens slöjd! Nu tar Region Västmanland fram en kulturplan för 2023-2026 och genomför dialogmöten med olika teman. Vad tycker du är ett drömläge för slöjden i framtiden? Om 5 år? Om 10 år? Mötena genomförs digitalt och du anmäler dig via Region Västmanlands webbplats.

Läs mer

e-slöjda din röst för planeten

2021-03-01

Fira inför WWF Earth Hour lördagen den 27 mars kl 13.00-15.30 med Maria Yvell, gerillaslöjdare och virkare som berättar hur små kollektiva handarbeten kan bli stora politiska budskap och i en efterföljande workshop e-slöjdar du din röst för planeten med hållbara budskap i en jordglob.

Läs mer
Filmvinjett för Hållbara rum tipsar

Hållbara rum tipsar

2020-12-11

Utställningen Hållbara rum på Västmanlands läns museum är med anledning av de skärpta råden stängd till och med 21 februari 2021. Under filmvinjetten Hållbara rum tipsar kan du ta del av utställningen och få hållbara smarta tips.

Läs mer
Hållbara rum

Ny utställning öppnar

2020-10-29

Tycker du om att pyssla, inreda och renovera därhemma? Vill du också försöka leva mer hållbart? Med start i november och fortsättning hela våren 2021 bjuder Västmanlands läns museum in alla nyfikna, renoveringssugna, kunskapstörstande, slöjdintresserade och hållbarhetssökande till utställningen Hållbara rum den 7 november 2020-30 maj 2021 i Traversen.

Läs mer
Globala hållbarhetsmålen.

Om slöjden och samhällsnyttan

2020-10-05

De globala hållbarhetsmålen står högt på den politiska agendan. De mål som lyfts fram talar djupt till många av oss som vill se ett långsiktigt hållbart samhälle för både människor och natur. De globala hållbarhetsmålen är fastställda av FN men har accepterats av regeringar över hela världen tillsammans med syfte att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030.

Läs mer

Ordföranden i kultursamtal

2020-10-03

På Hemslöjdens dag den 5 september medverkade Carola Gunnarsson, ordförande i Västmanlands läns hemslöjdsförbund i ett kulturpolitiskt samtal tillsammans med Amanda Lind, kultur- och demokratiminister och Maria Jacobsson, Hemslöjdens nya verksamhetschef.

Läs mer

Hållbar slöjdvecka

2020-10-02

Den 10-18 oktober, v 42, 2020 arrangerade hemslöjdskonsulenter i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands, Uppsala och Örebro regioner en temavecka, Slöjd håller, om slöjd och hållbarhet  med fokus på de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer
Yllebroderi av Anna Wengdin

Kulturstipendium till Anna Wengdin

2020-08-28

Region Västmanlands kulturstipendium 2020 om 25 000 kr tilldelas mästarslöjdare Anna Wengdin, Sala för sin betydande kulturella gärning. Regionen delar varje år ut kulturstipendier och hedersgåva för att ge stöd och uppmuntran till personer, grupper eller organisationer som gör bra insatser för kulturen i Västmanland.

Läs mer
Monogram bygdedräkt.

Frågor om bygdedräkter ökar

2020-08-25

De senaste tre åren har närmare 30 procent av de frågor som ställs till Västmanlands läns hemslöjdsförbund rört bygdedräkter. Från 1 januari till 31 augusti i år har lika många dräktfrågor ställts som under de senaste två åren.

Läs mer
Skärmdump på menyn för www.slojdivastmanland.se

Första webbplatsen publiceras

2020-06-03

Västmanlands läns hemslöjdsförbund publicerar sin första webbplats på Hemslöjdens dag den 5 september 2020. Nu hoppas föreningen nå ut till fler slöjdintresserade i länet när webben blir ny huvudkanal.

Läs mer
Utställningen Hållbara rum

Hållbara slöjdaktiviteter

2020-06-01

Slöjden är hållbar per definition och är ett av Västmanlands läns hemslöjdsförbunds prioriterade arbetsområden. I höst satsar länshemslöjdsförbundet brett på den hållbara slöjden tillsammans med olika samarbetspartner.

Läs mer

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå