Hem / Notiser

Notiser

Notiser från Västmanlands läns hemslöjdsförbund samt länets slöjd- och hantverksföreningar hittar du här. Varje år genomför slöjd- och hantverksföreningarna i länet och länshemslöjdsförbundet tillsammans över 200 aktiviteter. Slöjd händer!

Aktuella aktiviteter hittar du i Slöjdkalendern. Har du ett notistips? E-posta gärna till hej@slojdivastmanland.se.

Ny utställning öppnar

2020-11-28

Utställningen Hållbara rum

Tycker du om att pyssla, inreda och renovera därhemma? Vill du också försöka leva mer hållbart? Med start i november och fortsättning hela våren 2021 bjuder Västmanlands läns museum in alla nyfikna, renoveringssugna, kunskapstörstande, slöjdintresserade och hållbarhetssökande till utställningen Hållbara rum den 7 november 2020-30 maj 2021 i Traversen.

I rummet finns förutom utställningen Hållbart hemma och ett bygge av ett litet hus på hjul också en verkstad. Dit är alla välkomna att prova på och skapa själva. Du behöver inte kunna något i förväg. Duktiga slöjdare, hantverkare och föreläsare av olika slag delar med sig av sin kunskap och sina metoder. Du lär dig, har roligt och inspireras samtidigt att göra mer hållbara val till ditt hem. Du kan också! Se höstens program!

Läs mer
Globala hållbarhetsmålen.

Om slöjden och samhällsnyttan

2020-11-28

De globala hållbarhetsmålen står högt på den politiska agendan. De mål som lyfts fram talar djupt till många av oss som vill se ett långsiktigt hållbart samhälle för både människor och natur. De globala hållbarhetsmålen är fastställda av FN men har accepterats av regeringar över hela världen tillsammans med syfte att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030.

Läs mer

Ordföranden i kultursamtal

2020-11-28

På Hemslöjdens dag den 5 september medverkade Carola Gunnarsson, ordförande i Västmanlands läns hemslöjdsförbund i ett kulturpolitiskt samtal tillsammans med Amanda Lind, kultur- och demokratiminister och Maria Jacobsson, Hemslöjdens nya verksamhetschef.

Läs mer

Hållbar slöjdvecka

2020-11-28

Den 10-18 oktober, v 42, 2020 arrangerade hemslöjdskonsulenter i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands, Uppsala och Örebro regioner en temavecka, Slöjd håller, om slöjd och hållbarhet  med fokus på de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer
Yllebroderi av Anna Wengdin

Kulturstipendium till Anna Wengdin

2020-11-28

Region Västmanlands kulturstipendium 2020 om 25 000 kr tilldelas mästarslöjdare Anna Wengdin, Sala för sin betydande kulturella gärning. Regionen delar varje år ut kulturstipendier och hedersgåva för att ge stöd och uppmuntran till personer, grupper eller organisationer som gör bra insatser för kulturen i Västmanland.

Läs mer
Monogram bygdedräkt.

Frågor om bygdedräkter ökar

2020-11-28

De senaste tre åren har närmare 30 procent av de frågor som ställs till Västmanlands läns hemslöjdsförbund rört bygdedräkter. Från 1 januari till 31 augusti i år har lika många dräktfrågor ställts som under de senaste två åren.

Läs mer
Skärmdump på menyn för www.slojdivastmanland.se

Första webbplatsen publiceras

2020-11-28

Västmanlands läns hemslöjdsförbund publicerar sin första webbplats på Hemslöjdens dag den 5 september 2020. Nu hoppas föreningen nå ut till fler slöjdintresserade i länet när webben blir ny huvudkanal.

Läs mer
Utställningen Hållbara rum

Hållbara slöjdaktiviteter

2020-11-28

Slöjden är hållbar per definition och är ett av Västmanlands läns hemslöjdsförbunds prioriterade arbetsområden. I höst satsar länshemslöjdsförbundet brett på den hållbara slöjden tillsammans med olika samarbetspartner.

Läs mer

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå