Hem / Notiser / Slöjda som du känner

#slöjdasomdukänner

Fritt gestaltade pandemitankar om beteendemönster

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom uppger Folkhälsomyndigheten. I #slöjdasomdukänner delade utställarna med sig av just sin slöjdhistoria där de fritt har gestaltat sina tankar under pandemin i valfritt material och i valfri teknik. I höst visas utställningen på Stenhuset i Surahammar tillsammans med ett annat pandemiprojekt, Djur och odjur, från förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen.

Webbutställning #slöjdasomdukänner öppnade den 5 september 2020 och hade öppen inlämning så länge pandemin pågick men avslutas nu då covid-19 inte längre är en samhällsfarlig sjukdom. I utställningen delade utställarna med sig av just sin slöjdhistoria där de fritt har gestaltat sina tankar under pandemin i valfritt material och i valfri teknik. Hösten 2020 en högaktuell utställning som utgick från det årets tema för Hemslöjdens dag: mönster, symboler, monogram och bomärken.

I framtiden kommer vi förmodligen att prata om ett före och efter coronapandemin. Det är en tid som kommer att skriva in sig i historieböckerna och det genomgående temat i utställarnas verk kan sammanfattas i ett ord: beteendemönster. I beskrivningarna av sina verk berättar de om sina fritt gestaltade tankar. Det är berättelser som berör. Det är också en utställning som kan ge dig inspiration, nya tankar och kanske lust att skapa själv.

Utställningen är uppdelad i två delar. I den första delen visas verken i den ordning de har lämnats in och med en helhetsbild av verket. I den andra delen visas ytterligare bilder, ibland detaljbilder, som utställarna har skickat in och i slumpvis ordning. Bilderna är utställarnas egna och är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.

Webbutställningen arrangerades av Västmanlands läns hemslöjdsförbund och länets slöjd- och hantverksföreningar. Inlämnade föremål visas i en kommande utställning på Stenhuset i Surahammar den 3 september till 16 oktober 2022.

 

Bildgalleri: Slöjda som du känner | Foto: Se respektive utställare.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå