Hem / Notiser / Lyckad slöjdsatsning på länets bibliotek

Lyckad slöjdsatsning på länets bibliotek

2022-01-10

Gittan Wallin Wester och Elisabeth Larsson, slöjdpedagoger.

Gittan Wallin Wester (t v) och Elisabeth Larsson (t h) har jobbat med konceptet Slöjda på loven på länets bibliotek sedan starten 2013.
Nu går Elisabeth Larsson i pension. Foto: Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Arkiv.

 

Elisabeth Larsson, slöjdpedagog, startade tillsammans med Gittan Wallin Wester på uppdrag av Västmanlands läns hemslöjdsförbund konceptet Slöjda på loven på länets bibliotek 2013. Tre testtillfällen som föll väl ut blev början på en uppskattad satsning för barn från 6 år. Nu, närmare efter ett decennium, går Elisabeth i pension.

Västmanlands läns hemslöjdsförbund ingår i kultursamverkansmodellen sedan 2012. I uppdraget ingår att prioritera området barn och unga och att erbjuda aktiviteter i länets tio kommuner. Ett uppdrag som ledde till idén att på prov erbjuda slöjdworkshoppar på loven på länets bibliotek för barn från 6 år. Tre testtillfällen genomfördes på olika orter och föll väl ut. Nu, efter närmare tio år, är konceptet väl känt och genomförs på sport-, påsk- och läslovet i varje kommun varje år. Inför varje år bestäms ett tema.

– I snitt har vi haft 23 barn per tillfälle sedan vi startade 2013. Det är fantastiskt att se barnens gemenskap när de sitter kring bordet och slöjdar i lugn och ro , säger Elisabeth Larsson.

Det kan komma allt mellan fem till sextio personer till workshopparna som har olika teman varje år. De trognaste deltagarna är flickor mellan 10-12 år som kommer år efter år och är med hela eftermiddagen kl 13.00-16.00. Barn, både flickor och pojkar, mellan 6-10 år kommer tillsammans med en vuxen och ofta ett medföljande småsyskon. Grupper från fritidshemmen är också trogna besökare.

 – Det är viktigt att barn får möjlighet att slöjda på sin fritid! Efter alla mina yrkesår inom skola och förskola kan jag se att finmotoriken har blivit sämre hos barnen. I ett större perspektiv behöver vi uppfinnare och ingenjörer i samhället. Barnen måste därför få prova sig fram, skapa fritt och veta att det inte behöver bli en slöjdad tjusig sak, avslutar Elisabeth Larsson.

Nu går Elisabeth i pension
Nu firar snart konceptet Slöjda på loven tio år och Elisabeth Larsson är sedan några år folkpensionär men har fortsatt i egna företaget Lisas lek. Vid ett styrelsesammanträde vid Västmanlands läns hemslöjdsförbund nyligen berättade Elisabeth om konceptet och avtackades av Carola Gunnarsson, ordförande, Västmanlands läns hemslöjdsförbund.

Slöjda på loven har Elisabeth Larsson, Lisas lek genomfört tillsammans med Gittan Wallin Wester, Naturkraft, slöjdpedagog och utbildad slöjdhandledare. Ioannis Papadonikolakis, Surahammars konst- och hantverksgille och utbildad slöjdhandledare kommer att ersätta Elisabeth under 2022.

– Slöjda på loven är ett bra exempel på hur förbundet arbetar för att effektivt nå den prioriterade målgruppen barn och unga genom att anlita näringsverksamma slöjdare vilket också innebär att vi främjar kulturella och kreativa näringar, menar Carola Gunnarsson, ordförande, Västmanlands läns hemslöjdsförbund.

 

FAKTA
Slöjda på lovet startade 2013.
Antal workshoppar 2013-2021: 81 stycken.
Antal deltagare: totalt har 1 824 barn deltagit.
Trognaste deltagarna: flickor mellan 10-12 år.

 

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå