Hem / Slöjdhandledarutbildning 2024

Utbildning handledare slöjd 2024

Slöjdhandledarutbildning i Dalarna, Uppsala och Västmanland utgår från den traditionella slöjden. Utbildningen är till för dig som slöjdar och skapar och vill arbeta pedagogiskt med barn och unga som främsta målgrupp. Du får träffa inspirerande slöjdare och föreläsare. Vi kombinerar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursinnehåll
Kursträffarna kommer att vara växlande digitala och fysiska på respektive ort. Du ska ha slöjdvana samt gilla att dela med dig av dina kunskaper. Du som går utbildningen blir en del av vårt slöjdhandledarnätverk och vi bjuder in dig till våra slöjdhandledarträffar och fortbildningar.

 • Slöjdmaterial, slöjdmetoder och hållbart förhållningssätt
 • Hur man förmedlar handlingsburen kunskap på ett kreativt och inspirerande sätt till barn och unga
 • Praktiskt slöjdande
 • Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik
 • Mångfald, delaktighet och tillgänglighet
 • Pedagogik, berättande  och arrangörskap
 • Första hjälpen

Föreläsare och handledare
Utbildningen hålls av hemslöjdskonsulenterna i Dalarna, Uppsala och Västmanland samt engagerade och kunniga slöjdare och experter.  Kursen ges digitalt vid fyra tillfällen samt fysiskt på plats vid tre helger i Uppsala, Falun och Västerås. Under träffarna jobbar vi parallellt med kunskap om bemötande, hur man gör bra slöjd för barn och unga samt passande slöjdområden. Vi är både inom och utomhus.

I deltagaravgiften ingår
Slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, litteratur, loggbok, dokumentation, föreläsningar och eventuella entréavgifter.

Intyg
Utbildningen bygger på att du deltar aktivt vid alla planerade träffar. För att du ska få ett intyg krävs att du är närvarande minst 75 procent av utbildningstiden.

Mer information
Slöjdhandledarutbildning 2024 genomförs med stöd av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR. Frågor? Kontakta oss på slojdhander@upplandsmuseet.se eller ring Kattis K Hofvander 070-668 27 14, Susann Levál 070-22 22 470 eller Marie Fagerlind 018-16 91 70.

 

 

Information och anmälan

Slöjdhandledarutbildningar har arrangerats i hemslöjds-konsulenternas regi i över 15 år. Den har lite olika inriktningar och fokus men utgår alltid från den traditionella slöjden och mötet i slöjdandet. Den bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen samt smart resurshantering. I slöjdhandledarutbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra.

Kursdagar och platser 2024
(Inbjudan i pdf-format att ladda ner)
Utbildningen ges en helg i Uppsala, Falun samt Västerås. Inför varje kurshelg deltar du också i en digital introduktionsträff kvällstid via Teams. Du behöver en dator med kamera och internetuppkoppling. Kursen omfattar 54 studietimmar. Utbildningen avslutas med en digital träff. Kurstillfällen 2024:

 • Onsdag 24 april kl 18.30-20.30 via Teams.
 • Lördag-söndag den 27-28 april kl 9.00-16.00 i Uppsala.
 • Onsdag 22 maj kl 18.30-20.30 via Teams.
 • Lördag-söndag den 25-26 maj kl 9.00-16.00 i Falun.
 • Onsdag 28 augusti kl 18.30-20.30 via Teams.
 • Lördag-söndag den 31 augusti-1 september kl 9.00-16.00 i Västerås.
 • Onsdag 11 september kl 18.30-20.30 via Teams.

Kursavgift
Kursavgiften är 3 800 kr (inkl moms) och kostnader för resor samt övernattningar tillkommer.

Anmälan
Du anmäler dig via ett digitalt formulär och ev filer e-postar du till slojdhander@upplandsmuseet.se. Sista anmälningsdag är 18 mars 2024. 

I din anmälan skriver du ditt namn, hemadress och fakturaadress, e-postadress, personnummer, samt en kort beskrivning av ditt slöjdande och varför du vill gå utbildningen. Ange din förening eller organisation. 

 

Välkommen med din anmälan!
Sista anmälningsdag är 18 mars 2024

Singlade bollar. Foto: Marie Fagerlind, Upplandsmuseet.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå