Hem / Slöjdhandledarutbildning

Utbildning handledare slöjd

Slöjdhandledarutbildning i Dalarna, Uppsala och Västmanland utgår från den traditionella slöjden. Utbildningen är till för dig som är yrkesverksam inom
slöjd och skapande (del- eller heltid) och vill arbeta pedagogiskt med barn och unga som främsta målgrupp. Du får träffa inspirerande slöjdare och föreläsare. Vi kombinerar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursens innehåll
Kursträffarna kommer att vara växlande digitala och fysiska på respektive ort. Du ska ha slöjdvana samt gilla att dela med dig av dina kunskaper. Du som går utbildningen blir en del av vårt slöjdhandledarnätverk och vi bjuder in dig till våra slöjdhandledarträffar och fortbildningar.

 • Slöjdmaterial, slöjdmetoder och hållbarhet
 • Praktiskt slöjdande
 • Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande sätt
 • Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik
 • Mångfald, delaktighet och tillgänglighet
 • Pedagogik och arrangörskap
 • Hållbart förhållningssätt
 • Första hjälpen

Slöjdhandledarutbildningar har arrangerats i hemslöjdskonsulenternas regi i över 15 år. Den har lite olika inriktningar och fokus men utgår alltid från den traditionella slöjden och mötet i slöjdandet. Den bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen samt smart resurshantering. I slöjdhandledarutbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra.

Föreläsare och handledare
Utbildningen hålls av hemslöjdskonsulenterna i Dalarna, Uppsala och Västmanland samt engagerade och kunniga slöjdare och experter.  Kursen ges digitalt samt fysiskt på plats i de tre arrangerande regionerna. Uppsala, Falun och Västerås.

I deltagaravgiften ingår
Slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, litteratur, loggbok, dokumentation, föreläsningar och eventuella entréavgifter.

Intyg
För att du ska få ett intyg krävs att du är närvarande minst 75 procent av utbildningstiden.

Övrig information
Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar utbildningen efter rådande situation. Lämpliga delar kan pga pandemiomständigheter komma att göras på annan plats eller i annat forum.

 

Intresseanmälan och kursinformation

Intresseanmälan
Vill du gå slöjdhandledarutbildningen och är boende i Västmanlands län anmäler du ditt intresse till Susann Levál, länshemslöjdskonsulent, Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Din intresseanmälan är ej bindande. Vi skickar dig en inbjudan inför nästa kursstart 2024.

Pågående kurs 2023 (Kursinformation 2023 i pdf-format)
Utbildningen ges en helg i Uppsala, Falun samt Västerås. Inför varje kurshelg deltar du också i en digital introduktionsträff kvällstid via Teams. Kursen omfattar 54 studietimmar. Tiden fördelas under året på tre helger och tre kvällar. Kurstillfällen 2023:

 • Onsdag 29 mars kl 18.30-20.30 via Teams.
 • Lördag-söndag den 1-2 april kl 9.00-16.00 i Uppsala.
 • Onsdag 3 maj kl 18.30-20.30 via Teams.
 • Lördag-söndag den 6-7 maj kl 9.00-16.00 i Falun.
 • Onsdag 13 september kl 18.30-20.30 via Teams.
 • Lördag-söndag den 31 september-1 oktober kl 9.00-16.00 i Västerås.

Kursavgift
Kursavgiften är 3 800 kr (inkl moms) och kostnader för resor samt övernattningar tillkommer.

Anmälan
I din anmälan skriver du på vilket sätt du jobbar med slöjd/hantverk, erfarenheter och utbildningar, varför du vill gå utbildningen och dina kontaktuppgifter dvs namn, adress och personnummer

Mer information
Kontakta slojdhander@upplandsmuseet.se eller Pea Sjölén 018-16 91 71 alt Marie Fagerlind 018-16 91 70.

 

Välkommen med din intresseanmälan inför kursstart 2024!

 

 

Tillsammanskrona i ull.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå