Hem / Om oss / Västmanlands läns hemslöjdsförening

Hemslöjdsbutiken i Västerås

1923-2004

Västmanlands läns hemslöjdsförening samarbetade redan från starten 1916 med Tekniska skolan om Hemslöjdsmagasinet. Olga Anderzon förmedlade kontakt med väverskor och redan efter 1 år var det 42 väverskor som levererade textilier till hemslöjdsmagasinet.

I 1917 år verksamhetsberättelse redovisar hemslöjdsföreningen att hemslöjdsmagasinet sysselsatte 30 väverskor, 10 bandväverskor, 5 snickare och smeder samt 32 andra kvinnliga slöjdare. En av väverskorna hade under året vävt 1 089 meter tyg. Det motsvara ungefär avståndet mellan OKQ8 i Köping till prästgården i Munktorp.

Under hösten 1919 gjorde hemslöjdsföreningen en framställning till Tekniska skolan om ett övertagande av hemslöjdsmagasinet men styrelsen för Tekniska skolan kunde inte bevilja detta utan att överlägga med stadsfullmäktige och landstinget. När så hemslöjdsmagasinet erbjöds hemslöjdsföreningen ansåg man sig just då inte ha de ekonomiska förutsättningarna för ett övertagande. I maj 1921 bildades Västmanlands läns hemslöjdsförenings försäljningsaktiebolag för att finansiera ett ev övertagande av försäljningsmagasinet. 1923 blev det möjligt att överta hemslöjdsmagasinet och för lager och inventeringssumman 4 829, 32 kr. Dessutom övertog hemslöjdsföreningarna fru Ester Hermansson textilateljes lager och inventarier för 1 599,40 efter samma avdrag med 50 procent på inventeringssumman. Den 15 september 1923 kunde Västmanlands läns hemslöjdsförening öppna eget försäljningsmagasin vilket länge hade varit föreningens mål.

Text kompletteras! Ev stryka i första vändan alt lägga ut på AKR.

 

 

TExt Akr;

Nu har jag gått igenom vilka som var ordförande i Västmanlands läns hemslöjdsförening.
Det var två personer. Herman Uddén och Walter Murray. Herman var t.f. landshövding för Murray och fortsatte som pensionär några år efter det som ordförande.
Murray kommer in som ordförande 1924 i Sala och fram till 1933 då protokollen saknas efter det  och då det blir stillestånd i förening fram till  Olga drar sig tillbaka.
Jag har samlat lite info om herrarna.
Walters fru blir också med i styrelsen och delar ut priser i Sala 1924 enligt text jag hittat.
Intressant med landshövdingarna runt om i Sverige som engagerade sig i hemslöjdsrörelsen.
Se AKR text i mejl 2020-08-17

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå