Hem / Notiser / Slöjden och samhällsnyttan

Slöjden och samhällsnyttan

De globala hållbarhetsmålen står högt på den politiska agendan. De mål som lyfts fram talar djupt till många av oss som vill se ett långsiktigt hållbart samhälle för både människor och natur. De globala hållbarhetsmålen är fastställda av FN men har accepterats av regeringar över hela världen tillsammans med syfte att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030.

Slöjden och slöjdandet möts ibland av förakt från en del tyckare! Man pratar om förspilld kvinnokraft, om barn som använder viktig tid i skolan till att slöjda en smörkniv, eller fnyser åt syjuntorna! Men låt oss utgå ifrån några av de 17 globala hållbarhetsmålen så träder en annan bild av slöjden och slöjdandet fram.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande Något som verkligen gör att vi människor mår bra är att få träffa andra människor och umgås med varandra på lika villkor. Det är vad vi gör när vi träffas och slöjdar tillsammans i våra lokala slöjd- och hantverksföreningar runt om i Västmanland, både barn, unga och äldre.

Mål 4 – God utbildning för alla Många studier har visat att vi stimulerar inlärning genom att kombinera teori och praktik. Handen och tanken är ett begrepp som lyfter fram att tanken stimuleras genom att handen gör. Där har vi slöjden i skolan där man kanske gör en smörkniv men också lär sig att sy i en knapp eller laga en reva i kläderna eller själv syr sitt drömplagg.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion Genom att slöjda själva blir vi bättre konsumenter. Vi lär oss om material och dess egenskaper. Vi lär oss att ta vara på de resurser som finns. Vi kanske själva kan tillverka det där blomstödet eller något annat till hushållet istället för att köpa något massproducerat. Och låt oss uppmärksamma alla unga som vill bidra till ett hållbart samhälle genom att återanvända och återbruka.

Västmanlands läns hemslöjdsförbund ingår tillsammans med konsulenter i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Örebro och Värmland  i Nämnden för hemslöjdsfrågors projekt, Strategisk slöjd där slöjdaktiviteter kopplas till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I år har vi för första gången i vår verksamhetsplan kopplat våra aktiviteter till ett globalt hållbarhetsmål.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
Vi tycker om att omge oss med vackra vardagsting i bra material gjorda av skickliga slöjdare. Vi gläds åt att se barn som slöjdar och som genom sina alster berättar en historia. Vi känner stolthet och glädje över de ungdomar som tar vara på second handkläder eller gamla möbler och piffar upp dem genom sitt eget uttryck. Vi tycker att det är bra att man tar tillvara på mer av den svenska ullen och använder den istället för att som hittills förstöra de nästan 1000 ton ull som de 578 000 får som finns i vårt land producerar.

Slöjdandet är för många ett sätt att uttrycka sig, att bearbeta sina känslor eller förmedla ett budskap. Det är en möjlighet att få ta tillvara sin kreativitet. Men i vårt län finns också många slöjdare som utöver det har egna företag och slöjdar för avsalu.

På Hemslöjdens dag den 5 september premiärvisar vi webbutställningen #slöjdasomdukänner. Här gestaltas tankar och känslor kring pandemin genom händernas fria arbete! Tänkvärt men också ett sätt för människor att få bearbeta sin ångest och oro och visa vägen framåt.

Under hösten och våren nästa år gör vi flera hållbara programaktiviteter tillsammans med andra bland annat utställningen Hållbara rum på Västmanlands läns museum den 7 november 2020 till 30 maj 2021.

Att slöjda ger oss glädje, stimulans och avkoppling. Det är det här som är samhällsnytta!

 

Carola Gunnarsson
Ordförande

Birgitta Andersson
Vice ordförande
Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå