Hem / Aktiviteter / Övrigt / Tyck om hemslöjd

Tyck om hemslöjd

Måndag 19 april, 18:00-19:15
Västerås, Övrigt

Måndagen den 19 april kl 18.00-19.15 kan du tycka till om framtidens slöjd! Nu tar Region Västmanland fram en kulturplan för 2023-2026 och genomför dialogmöten med olika teman. Vad tycker du är ett drömläge för slöjden i framtiden? Om 5 år? Om 10 år? Mötena genomförs digitalt och du anmäler dig via Region Västmanlands webbplats. 

Vi vill gärna träffa dig och höra hur du tycker att vi ska främja slöjden i länet på bästa sätt. Du kommer också att få en inblick i vårt pågående arbete där vi berättar om vårt nuläge och våra utmaningar utifrån nuvarande kulturplan. I mindre grupper kommer du att kunna diskutera och utbyta idéer med andra. Var med och påverka kulturen i Västmanland! Välkommen med din anmälan!

Tid: Måndagen den 19 april kl 18.00-19.15.
Plats: digitalt via Teams.
Kostnad: Kostnadsfritt.
Anmälan: Du anmäler dig via Region Västmanlands webbplats.

Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen tillsammans med olika samarbetspartners ska utveckla kulturområdet 2023–2026. Den pekar ut övergripande strategier och utvecklingsområden. Kulturplanen ska arbetas fram i dialog med länets kommuner, kulturverksamheter, civila samhället, professionella kulturskapare och övriga delar av kulturlivet.

Om oss
Västmanlands läns hemslöjdsförbund är en ideell förening, bildad 1987, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Förbundet ingår i kultursamverkansmodellen och finansieras med regionala och statliga bidrag samt medlemsavgifter. Vårt uppdrag är att tillsammans med bl a lokala slöjd- och hantverksföreningar främja slöjd i länet. Förbundet har fokus på de prioriterade områdena barn och unga, kulturarv, hållbarhet, mångfald samt kulturella och kreativa näringar.

Vi jobbar för att slöjd ska ha en självklar plats i alla västmanlänningars dagliga liv.
Mer information om oss hittar du på vår webbplats slojdivastmanland.se. 

Frågor
Kontakta Susann Levál, länshemslöjdskonsulent, Västmanlands läns hemslöjdsförbund, susann.leval@slojdivastmanland.se, 070-22 22 470.

 

Foto: Sala slöjd- och hantverksförening. Skärmdump Västmanlands läns hemslöjdsförbunds webbplats, slojdivastmanland.se.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå