Hem / Notiser / Sök till slöjdhandledare 2023

Sök till slöjdhandledare 2023

2023-01-24

Takkrona i halm och ull.Under våren startar hemslöjdskonsulenterna i Uppsala, Dalarna och Västmanland en slöjdhandledarutbildning om tre fysiska helgträffar och tre digitala kvällsträffar. Sista anmälningsdag är 22 februari 2023. Arkivbild: Upplandsmuseet.

Sök slöjdhandledarutbildning 2023 i Dalarna, Uppsala och Västmanland! Utbildningen utgår från den traditionella slöjden och är till för dig som är yrkesverksam inom slöjd och skapande (del- eller heltid) samt vill arbeta pedagogiskt med barn och unga som främsta målgrupp. Du får träffa inspirerande slöjdare och föreläsare. Vi kombinerar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner. Sista ansökningsdag är 26 februari 2023. 

Kurslängd: 54 studietimmar. Föreläsare och handledare: Hemslöjdskonsulenterna i de olika regionerna samt engagerade och kunniga slöjdare och experter.
Kursavgift: 3 800 kr (ink moms), räkna med att kostnad för resa och övernattning tillkommer då träffarna sker på olika orter. I kursavgiften ingår: slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, litteratur, loggbok, dokumentation, föreläsningar och ev. entréavgifter. Kursen innehåller:

  • Slöjdmaterial och slöjdmetoder
  • Praktiskt slöjdande
  • Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande och kreativt sätt
  • Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik
  • Mångfald, delaktighet och tillgänglighet
  • Pedagogik och arrangörskap
  • Hållbart förhållningssätt
  • Första hjälpen

Anmälan
Kursträffarna kommer att vara växlande digitala och fysiska på respektive ort. Du ska ha slöjdvana samt gilla av att dela med dig av dina kunskaper. Du som går utbildningen blir en del av vårt slöjdhandledarnätverk och vi bjuder in dig till våra slöjdhandledarträffar och fortbildningar. I anmälan ska du skriva:

1. På vilket sätt du jobbar med slöjd/hantverk
2. Erfarenheter och utbildningar
3. Varför du vill gå utbildningen
4. Namn, adress och personnummer

Information: slojdhander@upplandsmuseet.se eller Pea Sjölén 018-16 91 71, Marie Fagerlind 018-16 91 70. Program i pdf-format.
Anmälan: gör du på e-post till slojdhander@upplandsmuseet.se senast 26 februari 2023. Du får besked om antagning under v 10.

Dagar och platser 2023
Onsdag 29 mars: digitalt i Teams
Lördag söndag 1-2 april: Uppsala

Onsdag 3 maj: digitalt i Teams
Lördag – söndag 6-7 maj: Falun

Onsdag 13 september: digitalt i Teams
Lördag – söndag 31 september-1 oktober: Västerås

Tider: Digitalt klockan 18-20.30
På plats klockan 9-16

Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar utbildningen efter rådande situation. Lämpliga delar kan pga pandemiomständigheter komma att göras på annan plats eller i annat forum. Välkommen med din ansökan!

 

OM SLÖJDHANDLEDARUTBILDNINGEN
Slöjdhandledarutbildningar har arrangerats i hemslöjdskonsulenternas regi i över 15 år. Den har lite olika inriktningar och fokus men utgår alltid från den traditionella slöjden och mötet i slöjdandet. Den bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen samt smart resurshantering. I slöjdhandledarutbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra. Utbildningen ovan arrangeras i samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i region Dalarna, Västmanland och Uppsala.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå