Hem / Notiser / Ökad satsning på barn och unga

Ökad satsning på barn och unga

2021-11-22

Cia Holmberg, Sala slöjd- och hantverksförening och Ioannis Papadonikolakis, Surahammars konst- och hantverksgille.Cia Holmberg, Sala slöjd- och hantverksförening och Ioannis Papadonikolakis, Surahammars konst- och hantverksgille går slöjdhandledarutbildning på Upplandsmuseet. Foto: Privat.

 

Västmanlands läns hemslöjdsförbund och länets slöjd- och hantverksföreningar satsar mer på målgruppen barn och unga med start nästa år. I satsningen ingår att ge fler intresserade möjligheten att utbilda sig till slöjdhandledare för att med vässade pedagogiska verktyg ha programaktiviteter för barn och unga. Just nu går Cia Holmberg, Sala slöjd- och hantverksförening och Ioannis Papadonikolakis, Surahammars konst- och hantverksgille slöjdhandledarutbildning i Uppsala arrangerad av hemslöjdskonsulenterna vid Stiftelsen Upplandsmuseet.

Slöjdhandledarutbildning i Uppsala omfattar närmare 60 studietimmar och utgår från den traditionella slöjden genom att visa på enkla metoder, tekniker och handverktyg. Och naturliga material där smart resurshantering är i fokus. I utbildningen varvas föreläsningar och gruppdiskussioner med praktiskt arbete i olika material och tekniker. Kursen innehåller moment om slöjdmaterial, slöjdmetoder och hållbarhet, praktiskt slöjdande, hur man för kunskap vidare, ledarskap, likabehandling och gruppdynamik, mångfald, delaktighet och tillgänglighet samt första hjälpen. Slöjdhandledarutbildningar arrangeras även i andra län i landet och för olika målgrupper.

Slöjdhandledarutbildning i Västmanlands län
Västmanlands läns hemslöjdsförbund arbetar på olika sätt för att kunna erbjuda slöjdhandledarutbildningar kontinuerligt tillsammans med etablerade utbildningsanordare. Tills dess att ett samarbete är igång bekostar förbundet slöjdhandledarutbildning för intresserade föreningsmedlemmar som vill gå kursen i närliggande län.

– I nuläget är det en flaskhals för oss att vi inte kan erbjuda utbildningen kontinuerligt och det innebär att vi idag har få slöjdhandledare som kan jobba med barn och unga, både från föreningarna men även näringsverksamma slöjdare. För att kunna erbjuda slöjdverksamhet för barn och unga i hela länet måste vi ha en en bas samt en tillväxt av utbildade slöjdhandledare. Utan utbildade slöjdhandledare kan vi inte utveckla verksamheten för barn och unga i den takt vi vill, berättar Susann Levál, länshemslöjdskonsulent, Västmanlands läns hemslöjdsförbund.

Ökat fokus på barn och unga
Barn och unga är ett prioriterat området i den regionala kulturplan som Region Västmanland ansvarar för att arbeta fram i samarbete med länets kommuner, kulturområden och civilsamhället. Västmanlands läns hemslöjdsförbund ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen och arbetar efter verksamhetsinriktningen i kulturplanen.

– Att få skapa med händerna i tidig ålder är viktigt både för den egna utvecklingen men även för att förebygga psykisk ohälsa, som ökar kraftigt bland yngre. Ju tidigare vi kan stärka barnen ju bättre rustade är de för framtiden. Vi jobbar för att det ska finnas återkommande träffar för barn och unga, till exempel slöjdklubbar i länets alla kommuner. Det innebär att vi med början under nästa år kommer att satsa extra på målgruppen barn och unga, avslutar Carola Gunnarsson, ordförande i Västmanlands läns hemslöjdsförbund.

I samband med utställningen Hållbara rum på Västmanlands läns museum genomfördes en slöjdklubb 2020-2021 för barn 7-14  år och under hösten 2021 startade en slöjdklubb på Kulturhuset i Hallstahammar i samband med utställningen 7 kg järn+. Slöjdklubben omfattar 8 träffar och avslutas våren 2022. Slöjdklubbarna har genomförts med ett extra utvecklingsbidrag från Region Västmanland.

 

Läs mer om Cia Holmberg, Sala slöjd- och hantverksförening
Läs mer om Ioannis Papadonikolakis, Surahammars konst- och hantverksgille
Läs mer om Slöjdhandledarutbildning i Uppsala

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå