Hem / Notiser / Frågor om bygdedräkter ökar

Frågor om bygdedräkter ökar

2020-08-25

 

Livstycken till Västerfärnebodräkten.

Livstycken till kvinnliga bygdedräkten från Västerfärnebo socken | Foto: Västmanlands läns hemslöjdsförbund. | Licens: CC BY-SA 4.0.

 

De senaste tre åren har närmare 30 procent av de frågor som ställs till Västmanlands läns hemslöjdsförbund rört bygdedräkter. Från 1 januari till 31 augusti i år har lika många dräktfrågor ställts som under de senaste två åren. Idag är det fler frågor om hur man vårdar sin dräkt och var man kan köpa dräkt, dräktdelar och tillbehör än tidigare år.

Västmanlands läns hemslöjdsförbund för sedan halvårsskiftet 2017 statistik över inkomna frågor och fram till 31 augusti i år har drygt 160 frågor ställts till länshemslöjdsförbundet. De flesta frågor handlar om den mjuka slöjden och en minoritet om den hårda slöjden, ca 16 procent. Den absolut vanligast frågan som ställts de senaste åren är hur man blir av med en vävstol tätt följt av frågor om bygdedräkter.

Fler frågor om köp och vård
De frågor som ställs om bygdedräkter är allt från var man hittar mönster och tyg, vem kan sy och var kan man köpa eller sälja en dräkt, dräktdelar och dräkttillbehör. Allmänna frågor om dräktskick och hur man vårdar sin dräkt har också besvarats. Närmare 30 procent av alla frågor som ställts de senast tre åren rör bygdedräkter.

Frågorna om hur sälja en dräkt har varit få och konstanta sedan 2017 medan frågorna om att köpa en dräkt har ökat i år. Till och med 31 augusti i år har ca trettio frågor ställts varav hälften rör bygdedräkter. Enbart två frågor har handlat om att sälja och skänka bort en bygdedräkt. Frågor om vård och tvättråd samt dräktskick har också ökat, om än marginellt, i år. Var man hittar mönster och tips om vem som syr bygdedräkter har varit fler än de om säljråd, men har också legat konstant de senaste tre åren.

Det ökade antalet frågor om bygdedräkter i år kan bero på att det under pandemin har funnits tid att röja i garderober och förråd eller att tid för eftertanke har ökat dräktintresset.

Mer information
Du hittar mer information bygdedräkter från Västmanlands län under rubriken Bygdedräkter.
Du hittar svar på vanliga frågor om dräkter under rubriken Hitta frågor och svar.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå