Slöjd i Västmanland

I Västmanlands län finns sex slöjd- och hantverksföreningar med tillsammans ca 600 slöjdintresserade medlemmar. Slöjd- och hantverksföreningarna ordnar kurser, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter. Du hittar våra aktiviteter här på webbplatsen, i Hemslöjdens Slöjdkalender och på föreningarnas sidor på Facebook. I Sverige är vi tillsammans nära 14 000 slöjdare, organiserade i 90 medlemsföreningar runt om i Sverige

Västmanlands läns hemslöjdsförbund är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen bildades 1987 och finansieras med medel från Region Västmanland samt Statens kulturråd via kultursamverkansmodellen. Länshemslöjdsförbundet är ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR. Vi jobbar för att slöjd ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv.

#slöjdivästmanland
#slöjdhåller
#1kvmlin

Skapa med händerna

Varje normalår genomför slöjd- och hantverksföreningarna i länet och Västmanlands läns hemslöjdsförbund tillsammans över 200 aktiviteter. Det betyder att du har möjlighet att delta i ett slöjdaktivitet i genomsnitt varannan dag under året. Som medlem kan du också vara med och påverka verksamheten genom att engagera dig i föreningen. Bli gärna medlem och slöjda med oss!

Läs mer om oss
Slöjd ska ha en självklar plats

Tyck till om hemslöjd

Vill du vara med och påverka Västmanlands nya regionala kulturplan för 2023-2026? Nuvarande kulturplan går ut 2022 och en ny behöver tas fram i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter, det civila samhället, kulturskapare och kulturlivet

Elva dialogmöten
Ett av syftena med den nya kulturplanen är att den ska motivera och utveckla de olika kulturverksamheterna i länet samtidigt som den ska möta länets behov. Som ett led i samverkan kommer Region Västmanland att genomföra 11 temadialogmöten där du kan få möjlighet att lyssna och tycka till. Mötena genomförs under perioden mars till april 2021. Du kan välja att delta i ett eller flera möten.

Tyck till om hemslöjd
Dialog för Tema Hemslöjd är måndagen den 19 april kl 18.00-19.15.
Välkommen med din anmälan! Så ses vi digitalt!

Läs på Region Västmanlands webbplats och anmäl dig där
Projektet 1 kvm lin

Odla 1 kvm lin med oss

Vill du odla spånadslin med oss? Och upptäcka en underbar växt med den fina blå lilla blomman? Lära dig att omvandla ett frö till en nyttig fiber? Allt du behöver är frö och en kvadratmeter. Du kan delta i projektet 1 kvm lin med hemskickade eller egna frön. Vi odlar på varsitt håll men träffas i höst på beredningsträffar och slöjdcaféer. Om du bor eller är verksam i Västmanlands län är du välkommen att anmäla dig. Sista anmälningsdag är 1 maj.

Läs mer och anmäl dig här

Utställning pågår

#slöjdasomdukänner


Nu är vi inne i pandemins andra våg. Vi vet inte hur länge vi kommer att leva under lokala råd och särskilda restriktioner. Men det vi vet är att när vi skapar med händerna kan vi genom våra alster ge uttryck för hur vi känner, vara kreativa och skingra tankarna en stund. Därför kommer webbutställningen  #slöjdasomdukänner att vara öppen för inlämning och visas så länge pandemin pågår.

I framtiden kommer vi förmodligen att prata om ett före och efter pandemin. Det är en speciell tid, en period som kommer att skriva in sig i historieböckerna och där vi hoppas att du vill bidra med dina slöjdade upplevelser till en viktig samtidsdokumentation i handgjort skapande. Låt dina händer fritt gestalta dina tankar, upplevelser, känslor eller erfarenheter under pandemin i valfritt material och i valfri teknik. Slöjda som just du känner och delta i utställningen du också! Välkommen med ditt bidrag!

Läs mer

Fastnålat coronavirus

Senaste bidraget i utställningen #slöjdasomdukänner kommer från Kerstin Söderström i Hökmora som har skapat verket Fastnålat coronavirus. – På något sätt ville jag att vi ska minnas år 2020. Coronaviruset finns men vi bekämpar det, det här med nålar. Blommorna blommar ändå lika vackert. Jag broderade med knutar på små ylleapplikationer och det kunde påminna om covid19 –virusets utseende. Så bra att sätta nålarna i, tänkte jag. Vackert blev det inte från början, men med några blommor och blad mellan det svävande viruset, såg allt mera trösterikt ut. Jag sätter inga nålar i blommorna, bara i viruset. En annorlunda nåldyna men den är tillverkad år 2020, ett år vi kanske kommer att se tillbaka på med många känslor, berättar Kerstin Söderström.

Se #slöjdasomdukänner
Nåldyna av Kerstin Söderström

Vävstugor i Västmanlands län

Från Norberg i norr till Arboga i söder

Det finns idag mer än 600 vävstugor i Sverige och länets första vävstuga, Tillberga vävstuga, startade 1966.
Idag finns det tjugofem vävstugor registrerade i Västmanlands län.
Under våren 2021 publiceras en ny slöjdplattform där du kommer att hitta vävstugor i hela Sverige.

Se länets vävstugor

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå